Preview Mode Links will not work in preview mode

Blå måndag


Aug 7, 2017

En av Sveriges största technoartister har så klart ett förflutet som synthare. Blå Måndag träffar Andreas Tilliander som pratar om synthsamlande, dub, vad man har för praktisk nytta av en Grammis och mycket mer. Triggervarning för reggae! Dessutom ny svensk synth från Formatet och På Vågen som vanligt.