Preview Mode Links will not work in preview mode

Blå måndag

Nov 14, 2022

Värm upp vevliran, för nu snurrar vi igång ett nytt avsnitt av Blå Måndag! Vi träffar Gävles stolthet Red Cell och det blir kabinett, ny svensk synth, peters skivpåse och allmän fröjd och gamman.