Preview Mode Links will not work in preview mode

Blå måndag

Jun 3, 2024

I det 112:e avsnittet gör vi en uppföljning av inslaget med AI och det fick en ganska oväntad fortsättning då Emma i Garmarna faktiskt hörde av sig efter att ha känt igen sin egen röst. Det blir också både ny svensk synth och ett rejält kabinett. Det är Blå måndag!