Preview Mode Links will not work in preview mode

Blå måndag


May 7, 2020

Det är svårt att ta in att Florian Schneider är borta, och att en av de viktigaste musikskaparna på 1900-talet nu fattas oss. I julas gjorde vi ett helt hyllningsavsnitt till Kraftwerk och hur mycket de påverkade musiken. Om du inte lyssnade då kanske du lär dig något nytt eller hör något du inte tidigare hört. Och om du redan hört avsnittet kanske det är ett fint sätt att minnas. 

Kraftwerk-hyllningen börjar 28 minuter in i avsnittet.

Vila i frid, Florian!