Preview Mode Links will not work in preview mode

Blå måndag

Oct 16, 2023

Vi seglar ut på det stilla havet tillsammans med våra gäster i avsnitt 102. Varför sjunger man på svenska istället för engelska? Vad spelade bandet in i Nordkorea? Det är Blå måndag!