Preview Mode Links will not work in preview mode

Blå måndag


Oct 24, 2022

Polera kängorna! Nu är det dags för upprop i bodyskolan med Bodykarin och Jon i Blå måndag. Vi bänkar oss för funkig, smutsig body och svängig electro. Rättning i ledet, det är Blå måndag!